Cựu sinh viên

Logo  CHUAN

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PHIẾU KHẢO SÁT
TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN

Thân gửi anh chị cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018!
Để có cơ sở đánh giá chất lượng đầu ra của chương trình đào tạo cũng như cải tiến chương trình đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên. Nhà trường trân trọng đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách chọn ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các chỗ trống. Chúng tôi đảm bảo thông tin cá nhân mà Anh/Chị cung cấp hoàn toàn được bảo mật.
Xin trân trọng cám ơn!

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên:*
2. Lớp:*
3. Mã sinh viên:*
4. Ngày sinh: *
5. Giới tính: *
6. Ngành học:*
II. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM
1. Tình trạng việc làm hiện tại của bạn?*
2. Công việc của bạn hiện nay thuộc khu vực nào?*
3. Bao lâu sau khi tốt nghiệp bạn tìm được việc?*
4. Bạn tìm được việc thông qua kênh thông tin nào?*
5. Công việc có liên quan với ngành học của bạn không?*
6. Mức thu nhập trung bình 1 tháng của bạn? (Số cụ thể)*
7. Nơi làm việc (Tỉnh/Thành Phố):*
* Đề xuất của bạn đối với chương trình đào tạo của nhà trường?

Mọi trao đổi, góp ý xin liên hệ:

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

ĐC: 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

ĐT: 0234.3883950

Email: dambaochatluong@hce.edu.vn