Cựu sinh viên

Logo  CHUAN

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PHIẾU KHẢO SÁT
TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN

Thân gửi anh chị cựu sinh viên khóa ……..!
Để có cơ sở đánh giá chất lượng đầu ra của chương trình đào tạo cũng như cải tiến chương trình đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên. Nhà trường trân trọng đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các chỗ trống. Chúng tôi đảm bảo thông tin cá nhân mà Anh/Chị cung cấp hoàn toàn được bảo mật.
Xin trân trọng cám ơn!

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên
2. Giới tính
3. Năm sinh
4. Cựu sinh viên khóa:
5. Ngành học
6. Xếp loại tốt nghiệp
7. Địa chỉ liên hệ hiện nay:
8. Điện thoại: *
9. Email: *

B. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

1. Tình hình việc làm của Anh/Chị hiện tại như thế nào?
2. Lý do Anh/Chị chưa đi làm?
3. Những lý do Anh/Chị chưa xin được việc làm?
4. Bao lâu sau khi tốt nghiệp Anh/Chị tìm được việc làm?
5. Anh/Chị tìm được việc làm thông qua những kênh nào?
6. Tên cơ quan Anh/Chị đang làm việc:
7. Địa chỉ cơ quan:
8. Cơ quan Anh/Chị thuộc loại hình tổ chức nào?
9. Chức vụ hiện tại của Anh/Chị?
10. Mức thu nhập bình quân/tháng tính theo VNĐ của Anh/Chị?
11. Công việc Anh/Chị đang đảm nhận có phù hợp với ngành được đào tạo không?
12. Nếu không phù hợp với ngành được đào tạo thì tại sao Anh/Chị lại chấp nhận làm công việc này?
13. Kiến thức được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện tại của Anh/Chị không?
14. Kỹ năng được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện tại của Anh/Chị không?
15. Anh/Chị đã chuyển đổi công việc mấy lần?
16. Những lý do Anh/Chị chuyển đổi công việc khác?
17. Anh/Chị có ý định xin chuyển công việc khác không?
18. Nếu có, những lý do Anh/Chị muốn chuyển đổi công việc khác?
19. Theo Anh/Chị, những giải pháp nào sau đây giúp sinh viên tốt nghiệp gia tăng cơ hội tìm được việc làm?

20. Theo Anh/Chị, nhà trường nên thực hiện những cải tiến/hoạt động gì để giúp sinh viên gia tăng cơ hội tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp?

Cám ơn sự hợp tác của bạn!


Mọi trao đổi, góp ý xin liên hệ:

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

ĐC: 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

ĐT: 054.3883950

Email: dambaochatluong@hce.edu.vn