Đánh giá chất lượng toàn khóa học

Logo CHUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Phòng KT – ĐBCLGD

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TOÀN KHÓA

(Dành cho học viên SĐH)  

Nhằm mục đích không ngừng cải tiến chất lượng chương trình đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của học viên cao học về chất lượng dịch vụ giáo dục của nhà trường để có cơ sở tự đánh giá và cải tiến chất lượng. Rất mong Anh/Chị cho ý kiến phản hồi theo những nội dung dưới đây. Nhà trường đảm bảo các thông tin cá nhân (nếu có) trong phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật.

A. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TOÀN KHÓA HỌC

Xin vui lòng cho biết ý kiến của Anh/Chị về các nhận định dưới đây bằng cách khoanh tròn vào số mà Anh/Chị cho là phù hợp nhất theo quy ước:

1. Rất không đồng ý; 2.Không đồng ý; 3.Phân vân; 4.Đồng ý; 5. Rất đồng ý

I. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN
1. Sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước*
2. Sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường được phổ biến rộng rãi đến học viên*
3. Mục tiêu của chương trình đào tạo thể hiện sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường*
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
4. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và môn học/học phần phù hợp với yêu cầu của học viên*
5. Tỉ lệ phân bổ khối lượng kiến thức, kỹ năng chung và kiến thức, kỹ năng chuyên môn hợp lý*
6. Nội dung chương trình đào tạo có tính cập nhật*
7. Học viên dễ dàng tiếp cận thông tin về chương trình đào tạo và đề cương các môn học/học phần trong chương trình đào tạo*
III. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
8. Giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy*
9. Giảng viên đảm bảo kiến thức chuyên môn và năng lực giảng dạy*
10. Giảng viên sử dụng công nghệ kết hợp với phương pháp giảng dạy phù hợp*
11. Giảng viên sẵn sàng và nhiệt tình giúp đỡ học viên trong học tập*
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
12. Học viên được thông báo đầy đủ, kịp thời về kế hoạch giảng dạy các môn học/học phần*
13. Chương trình dạy học linh hoạt, tạo thuận lợi cho học viên*
14. Các hoạt động hỗ trợ học tập (hội thảo, chuyên đề…) được tổ chức thường xuyên*
15. Tài liệu môn học/học phần đáp ứng yêu cầu học tập*
16. Việc kiểm tra, đánh giá (các mốc thời gian, phương pháp, quy định, phân bổ trọng số, số liệu và phân loại) được truyền đạt công khai đến học viên*
17. Phương pháp kiểm tra, đánh giá đa dạng, đảm bảo tính hợp lệ, độ tin cậy và tính công bằng*
18. Các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế*
19. Đề thi, kiểm tra có nội dung sát với chương trình môn học, phù hợp với chuẩn đầu ra đã được công bố*
20. Kết quả học tập được thông báo đến học viên đúng thời gian quy định*
21. Kết quả học tập được công bố chính xác*
22. Học viên tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập*
23. Thắc mắc, khiếu nại của học viên được giải đáp kịp thời, thỏa đáng*
V. CƠ SỞ VẬT CHẤT, MÔI TRƯỜNG
24. Phòng học đảm bảo yêu cầu về chỗ ngồi, độ thông thoáng, âm thanh, ánh sáng*
25. Nguồn học liệu của Thư viện, cơ sở dữ liệu trực tuyến đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của học viên*
26. Phòng học được trang cấp đầy đủ các thiết bị hỗ trợ dạy-học*
27. Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy và học tập*
28. Môi trường học tập đảm bảo an ninh, an toàn*
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KHÓA HỌC
29. Anh/Chị đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp*
30. Anh/Chị hài lòng về chất lượng đào tạo của toàn khóa học*
31. Anh/Chị hài lòng về môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế, ĐH Huế*
32. Điều Anh/Chị hài lòng nhất khi được học tại Trường?
33. Đề xuất của Anh/Chị đối với việc điều chỉnh, cải tiến chương trình dạy học/chương trình đào tạo?
34. Đề xuất của Anh/Chị để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường?
35. Lời khuyên của Anh/Chị đối với người thân, bạn bè muốn chọn trường ĐHKT và chuyên ngành mà Anh/Chị đang theo học:*
Nếu không nên, vui lòng ghi rõ lý do:
B. THÔNG TIN CHUNG
- Chuyên ngành tốt nghiệp: *
- Giới tính:*
- E-mail:
- Số điện thoại liên lạc:
- Địa chỉ gửi thư (ghi rõ số nhà – đường):
Cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị! Rất mong Anh/Chị tiếp tục duy trì liên hệ với Khoa/Trường trong tương lai. Chúc Anh/Chị may mắn và thành công trong sự nghiệp!