Đánh giá chất lượng toàn khóa học

Logo CHUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Phòng KT – ĐBCLGD

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TOÀN KHÓA

(Dành cho học viên SĐH)  

Nhằm mục đích không ngừng cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của học viên SĐH về chất lượng đào tạo toàn khóa học của nhà trường để có cơ sở tự đánh giá và cải tiến chất lượng. Rất mong Anh/Chị cho ý kiến phản hồi theo những nội dung dưới đây. Nhà trường đảm bảo các thông tin cá nhân (nếu có) trong phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật.

A. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TOÀN KHÓA HỌC

Xin vui lòng cho biết ý kiến của Anh/Chị về các nhận định dưới đây bằng cách khoanh tròn vào số mà Anh/Chị cho là phù hợp nhất theo quy ước:

1. Rất không đồng ý; 2.Không đồng ý; 3.Phân vân; 4.Đồng ý; 5. Rất đồng ý

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chương trình có mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra được trình bày rõ ràng*
2. Các môn học trong chương trình được sắp xếp hợp lý và bỗ trợ lẫn nhau*
3. Nội dung chương trình đào tạo cân đối giữa kiến thức, kỹ năng chung và kiến thức, kỹ năng chuyên môn*
4. Giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với nhu cầu đào tạo*
5. Giáo trình, tài liệu tham khảo cập nhật, bám sát thực tiễn*

II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

6. GV đảm bảo kiến thức chuyên môn và năng lực giảng dạy *
7. GV Đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy*
8. GV Sử dụng công nghệ kết hợp với phương pháp giảng dạy phù hợp*
9. GV sẵn sàng và nhiệt tình giúp đỡ học viên trong học tập*
10. GV Khuyến khích học viên phát huy tính sáng tạo, học tập tích cực*
11. Tiết học lý thú, thu hút học viên*

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

12. Học viên được cung cấp đầy đủ thông tin về kế hoạch giảng dạy của khóa học*
13. Học viên được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập*
14. Số lượng học viên trong lớp hợp lý*
15. Các hoạt động hỗ trợ học tập (hội thảo, chuyên đề…) được tổ chức thường xuyên*
16. Học viên được thông báo kịp thời những thông tin về tổ chức học lại, thi lại*
17. Kết quả học tập được thông báo đến học viên đúng thời gian quy định*
18. Kết quả học tập được công bố chính xác*

IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

19. Lịch thi được thông báo kịp thời*
20. Các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá đa dạng*
21. Các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế*
22. Đề thi, kiểm tra có nội dung sát với chương trình môn học*
23. Kết quả đánh giá khách quan*

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT

24. Phòng học đảm bảo yêu cầu về chỗ ngồi, độ thông thoáng, âm thanh, ánh sáng*
25. Thư viện đảm bảo số lượng, chất lượng sách báo, không gian và chỗ ngồi*
26. Phòng máy tính đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên*
27. Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy và học tập*

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KHÓA HỌC

28. Anh/Chị hài lòng về chất lượng đào tạo của toàn khóa học *
29. Anh/Chị hài lòng về môi trường học tập tại trường Đại học Kinh tế Huế*
30. Theo Anh/Chị chương trình đào tạo cần được cải tiến như thế nào để đáp ứng tốt hơn mong đợi của Anh/Chị?
31. Điều Anh/Chị hài lòng nhất khi được học tại Trường?
32. Điều Anh/Chị mong muốn được thay đổi để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường?
33. Lời khuyên của Anh/Chị đối với người thân, bạn bè muốn chọn trường ĐHKT và chuyên ngành mà Anh/Chị đang theo học:*
Nếu không nên, hãy ghi rõ lý do:

B. THÔNG TIN CHUNG

- Chuyên ngành tốt nghiệp:
- Giới tính: *
- Địa chỉ email:
- Số điện thoại liên lạc:

Cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị! Rất mong Anh/Chị tiếp tục duy trì liên hệ với Khoa/Trường trong tương lai. Chúc Anh/Chị may mắn và thành công trong sự nghiệp!