Hướng dẫn thực hiện khảo sát

Hướng dẫn thực hiện khảo sát
Hướng dẫn thực hiện khảo sát hiệu quả học phần (Sinh viên thực hiện khảo sát này sau khi kết thúc môn học. Rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn) Bước 1: Đăng nhập vào địa chỉ: http://esurvey.hce.edu.vn/survey/ Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống khảo sát bằng Mã sinh viên (cả Username và Password đều là Mã sinh viên). Bước 3: Di chuyển chuột vào Menu Sinh viên và click vào mục Sinh viên chí...
More