Hướng dẫn thực hiện khảo sát

HDKS
Hướng dẫn thực hiện khảo sát hiệu quả học phần (Sinh viên thực hiện khảo sát này sau khi kết thúc môn học. Rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn) Bước 1: Đăng nhập vào địa chỉ: http://esurvey.hce.edu.vn/survey/ Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống khảo sát bằng Mã sinh viên (cả Username và Password đều là Mã sinh viên). Bước 3: Di chuyển chuột vào Menu Sinh viên và click vào mục Sinh viên chính quy đánh giá hiệu quả học phần. Bước 4: Click vào ô Chưa điền ở cột Trạng thái tương ứng với h...
More

Giá trị cốt lõi

ScreenHunter_001
Tạo môi trường thuận lợi để mọi người phát huy sáng tạo, phát triển tài năng. Mang lại cho người học môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, sáng kiến lập nghiệp, cạnh tranh được về việc làm và cơ hội học tập trong môi trường quốc tế. Coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững.
More

Tầm nhìn

hce2
Đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý có chất lượng, uy tín, xếp vào top 10 trong các cơ sở đào tạo kinh tế và quản lý ở Việt Nam. Tiến tới xây dựng Trường trở thành trường Đại theo hướng nghiên cứu.
More

Sứ mệnh

hce1
Sứ mệnh của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung; Tây Nguyên và cả nước.
More