Đăng nhập

BẢNG KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP VỀ NHU CẦU ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH

 

BẢNG KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP VỀ NHU CẦU ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp (*)

2. Năm thành lập

3. Địa chỉ

4. Tên người trả lời phỏng vấn

5. Chức vụ

6. Loại hình doanh nghiệp

7. Lĩnh vực hoạt động

8. Hãy mô tả Sản phẩm/Dịch vụ chính của doanh nghiệp

9. Thị trường chính của doanh nghiệp

10. Lực lượng lao động trung bình của doanh nghiệp

11. Vốn đăng ký

II. THÔNG TIN VỀ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Tổng số người lao động của doanh nghiệp

2. Trong đó: Lao động quản lý

3. Trong đó: Nhân viên kinh doanh

III. ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VỀ CÁC KỸ NĂNG VÀ NĂNG LỰC CỦA LAO ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

                                                                                                                                                              

1.Rất không tốt  2.Không tốt  3.Trung bình  4.Tốt  5.Rất tốt  
I. Cán bộ quản lý doanh nghiệp
1. Xây dựng và quản lý chiến lược kinh doanh
2. Lập kế hoạch kinh doanh
3. Phát triển sản phẩm và dịch vụ
4. Quản lý hoạt động sản xuất
5. Marketing
6. Quản lý bán hàng và xúc tiến bán hàng
7. Quản trị tài chính
8. Chăm sóc khách hàng
9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh
II. Nhân viên kinh doanh
10. Kỹ năng bán hàng
11. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh
12. Kỹ năng marketing sản phẩm và dịch vụ trực tuyến
13. Kỹ năng chăm sóc sau bán hàng
14. Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch công việc
15. Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp trong công việc

IV: Anh/chị hãy sắp xếp theo thứ tụ ưu tiên lĩnh vực cần cải thiện trong hoạt động tại doanh nghiệp anh/chị (Hướng dẫn)

 Các anh chị vui lòng nhập số thứ tự ưu tiên từ 1 đến 9 vào các ô bên dưới 

1. Xây dựng và quản lý chiến lược kinh doanh

2. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

3. Phát triển sản phẩm và dịch vụ

4. Quản lý hoạt động sản xuất

5. Marketing

6. Quản lý bán hàng và xúc tiến bán hàng

7. Quản trị tài chính

8. Chăm sóc khách hàng

9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh

10. Khác (Ghi rõ)

V: Dựa vào tình hình thực tế của DN anh/chị, hãy sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các đối tượng cần được đào tạo tại doanh nghiệp (Hướng dẫn)

 Các anh chị vui lòng nhập số thứ tự ưu tiên từ 1 đến 5 vào các ô bên dưới

1. Chủ doanh nghiệp

2. Cán bộ quản lý cấp trung tại doanh nghiệp

3. - Nhân viên bán hàng

4. - Nhân viên kế toán

5. - Nhân viên marketing

6. - Khác. Ghi rõ

VI:Dựa vào tình hình thực tế của DN anh/chị, hãy sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các lĩnh vực cần được đào tạo tại doanh nghiệp (Hướng dẫn)

 Các anh chị vui lòng nhập số thứ tự ưu tiên từ 1 đến 10 vào các ô bên dưới 

1. Xây dựng và quản lý chiến lược kinh doanh

2. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

3. Phát triển sản phẩm và dịch vụ

4. Quản lý hoạt động sản xuất

5. Marketing

6. Quản lý bán hàng và xúc tiến bán hàng

7. Quản trị tài chính

8. Chăm sóc khách hàng

9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh

10. Khác. Ghi rõ:……………………………………

VII:Thời gian các khóa đào tạo phù hợp nhất đối với doanh nghiệp anh/chị?

1. Các anh chị vui lòng chọn 1 phương án

VIII: Địa điểm đào tạo nào là phù hợp với DN của anh/chị

1. Các anh chị vui lòng chọn 1 phương án

IX: Hãy lựa chọn 03 khóa học theo thứ tự ưu tiên đối với doanh nghiệp các anh chị ?

A. Cán bộ quản lý doanh nghiệp

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh

2. Marketing trực tuyến

3. Thiết kế sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng

4. Tìm kiếm khách hàng mới và Mở rộng thị trường

5. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh có hiệu quả

6. Khác. Ghi rõ…………………………………..

X. Hãy lựa chọn 03 khóa học theo thứ tự ưu tiên đối với doanh nghiệp các anh chị ?

 B. Nhân viên kinh doanh

1. Kỹ năng bán hàng

2. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

3. Kỹ năng marketing sản phẩm và dịch vụ trực tuyến

4. Kỹ năng chăm sóc khách hàng

5. Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch công việc

6. Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp trong công việc

7. Ứng dụng mạng xã hội và các công cụ khác trong hoạt động marketing tại doanh nghiệp

8. Khác. Ghi rõ:……………………………………

XI: Hãy liệt kê ba khóa đào tạo ưu tiên nhất cho từng nhóm đối tượng cán bộ quản lý tại doanh nghiệp của anh/chị

 A.Cán bộ quản lý

1. Thứ 1:

2. Thứ 2:

3. Thứ 3:

XII: Hãy liệt kê ba khóa đào tạo ưu tiên nhất cho từng nhóm đối tượng nhân viên kinh doanh tại doanh nghiệp của anh/chị

 B. Nhân viên kinh doanh

1. Thứ 1:

2. Thứ 2:

3. Thứ3: