Đăng nhập

 THÔNG BÁO 

(V/V ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 CỦA KHÓA 49 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC THÁNG 2 NĂM 2019)    

- Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp của Khóa 49 hệ CQ năm 2019  

PHÒNG ĐTĐH XIN THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN CÁC NỘI DUNG SAU:  

1. Nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp (Theo đường link này)  

2. Nộp đầy đủ các chứng chỉ GDTC, GDQP, Chứng chỉ NN B1 (từ Khóa 48), A2 (các khóa trước) cho phòng CTSV

3. Nộp ảnh 3x4 và lệ phí xin cấp GCN, bản sao trực tiếp tại phòng ĐTĐH (B2, Liên thông nộp lệ phí làm bằng 50.000đ vì là hệ ngoài ngân sách)

3. Điền đầy đủ thông tin theo mẫu sau:

Thông tin sinh viên

 Đề nghị ghi rõ theo Định dạng sau:

Ví dụ: Tôn Nữ Tóc Tiên, ngày sinh: 30/01/1999, 15K40100000, K49A TNMT...

1. Họ và chữ lót (*)

Ví dụ: Tôn Nữ Tóc

2. Tên (*)

Vì dụ: Tiên

3. Ngày tháng năm sinh (*)

Ví dụ: 30/01/1999

4. Số điện thoại liên lạc (*)

5. Email (*)

6. Mã sinh viên (*)

Ví dụ: 15K4050000

7. Lớp (*)

Ví dụ: K49A TNMT

Các môn tự chọn xin không tính điểm

1. Môn tự chọn khối Giáo dục đại cương (*)

Ví dụ: Tâm lý địa cương; Khoa học môi trường...

2. Môn tự chọn khối Giáo dục chuyên nghiệp (*)

Ví dụ: Môn 1; Môn 2;...

Các môn đã học, đang chờ thi kỳ 1 năm học 2018 -2019

1. Tên môn 1, nhóm, ngày thi

Ghi rõ tên môn, nhóm (theo Thời khóa biểu), ngày thi. Ví dụ: Địa lý kinh tế (n01) thi 15/01/2018

2. Tên môn 2, nhóm, ngày thi

3. Tên môn 3, nhóm, ngày thi

4. Tên môn 4, nhóm, ngày thi

5. Tên môn 5, nhóm, ngày thi

6. Tên môn 6, nhóm, ngày thi