Đăng nhập

Phiếu đăng ký học chứng chỉ Công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và truyền thông

Trung tâm Tin học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo về việc tổ chức đào tạo, thi sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. 

Học viên có nhu cầu xin điền thông tin vào phiếu dưới đây

Thông tin cá nhân

1. Họ và tên (*)

2. Lớp đang theo học

VD: K50 QTKD

3. Số điện thoại (*)

4. Địa chỉ email (*)

Đăng ký học chứng chỉ

1. Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (*)

Học phí: 800.000 đồng

2. Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao (*)

Học phí: 1.000.000 đồng

Đề xuất, yêu cầu

1. Đề xuất, yêu cầu của bạn