Đăng nhập

Để thu thập thông tin phục vụ cho họp lớp năm sau 15 năm ra trường,

Mọi người khai lại theo mẫu sau giúp nhé:

Họ và tên

 VD: Lê Minh Đức

1. Họ và tên (*)

Ngày tháng năm sinh

 VD: 29/05/1982

1. Ngày tháng năm sinh (*)

Số điện thoại liên lạc

 VD: 01299383666; 0966797586

1. Số điện thoại liên lạc (*)

Nơi làm việc

 VD: Phòng ĐTĐH, trường ĐH Kinh tế Huế, 99 Hồ Đắc DI, TP Huế

1. Nơi làm việc (*)

Chức vụ

 VD: Chuyên viên phòng ĐTĐH

1. Chức vụ (*)

Địa chỉ nhà ở hiện tại

 VD: 12/7 kiệt 10, Lâm Hoằng, P Vỹ Dạ, TP Huế, TT Huế

1. Địa chỉ nhà ở hiện tại (*)

Họ tên vợ (chồng), nghề nghiệp

 VD: Ngô Thị Phương Bắc, GV trường CĐ nghề số 23 BQP Huế

1. Họ tên vợ (chồng), nghề nghiệp

Email

 VD: lmduc@hce.edu.vn

1. Email